Missie / Visie / Kernwaarden

VISIE

Gedragsverandering is de sleutel voor een beter gebit.

MISSIE

* We willen dat ieder bezoek aan onze praktijk een plezierig bezoek is

* De moderne tandheelkunde wordt steeds meer uitgevoerd door een team waarbij uw vaste tandarts de regie voert

*We zijn oprecht geïnteresseerd in de mens achter het gebit

*We willen problemen in de mond voorkomen en in beeld krijgen wat er aan de hand is als ze toch ontstaan

*We richten ons op preventieve zorg voor jong en oud in alle lagen van de samenleving

*We willen namelijk zo min mogelijk slijpen en boren aan uw tanden en kiezen

*We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.

*We richten ons op digitalisering als dit kwaliteit verhogend werkt.

*We werken met bevlogen medewerkers die het belangrijk vinden om het iedere dag beter te doen dan gisteren

*Bijscholing is niet uitsluitend gericht op technische kennis. Wij investeren ook in communicatie, klantgerichtheid en persoonlijke ontwikkeling.

*We geven heldere uitleg over de behandeling (en mogelijke alternatieven) en de kosten. Hierbij houden we rekening met uw individuele wensen.

*We hebben een groot respect voor culturen, religies en de milieus waar onze cliënten vandaan komen.

*We willen wachttijden voor onze cliënten in de wachtkamer voorkomen

*Intern communiceren we goed en gestructureerd

*Klachten of andere uitingen van ongenoegen nemen we altijd serieus en streven naar een snelle en voor alle partijen bevredigende oplossing.

*Er is sprake van een goede winstgevendheid van de praktijk om innovaties te garanderen

*Een deel van de praktijkwinst staan we af aan relevante maatschappelijke projecten. Voor 2021 is dit Stichting MUS.

KERNWAARDEN

*Aandacht

*Gastvrij

*Klantgericht

*Professioneel

*Betrouwbaar

*Enthousiast

*Innovatief

*Bereidheid tot open overleg

Dent All Care is ook actief op Facebook Wilt u op de hoogte blijven van nieuwtjes, tips en weetjes? Vind ons leuk!